Hopp til sideinnhold
Wittusen og JensenWittusen og Jensen
Johs Olsen kjøper Wittusen & JensenJohs Olsen kjøper Wittusen & Jensen

Wittusen & Jensen på 2020-tallet

2020-tallet har bare så vidt startet, likevel har det allerede skjedd flere store hendelser dette tiåret. En global pandemi ga oss både utfordringer og nye satsingsområder, mens krigen i Ukraina har fått store konsekvenser for både priser og råvaretilgang. I tillegg har vi fått ny eier.

Det er nærliggende å tro at 2020-tallet for ettertiden best vil huskes som tiåret en flaggermus i Kina satte hele verden ut av spill. I januar 2020 opplyste kinesiske myndigheter at et nytt koronavirus var påvist som årsak til sykdommen covid-19. Viruset spredte seg raskt over landegrenser, og i mars 2020 erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) utbruddet som en pandemi. Det førte til at norske myndigheter innførte de strengeste restriksjonene vi har hatt i Norge siden andre verdenskrig.

Ikke før hadde vi kommet oss gjennom de største farene ved pandemien, mye takket være vaksiner, så rammet en ny rystende hendelse Europa. 24. februar 2022 valgte Vladimir Putin og Russland å invadere Ukraina fra flere kanter av landet, og sendte millioner av mennesker på flukt fra Ukraina. I skrivende stund er det fortsatt krig i Europa, noe som har skapt sterk ubalanse i store deler av verdensøkonomien. Vestens sanksjoner mot Russland har ført til dyrtid i Europa, med varemangel, høye energipriser og rekordhøy inflasjon.

På tampen av 2022 kåret Språkrådet «krympflasjon» til årets nyord, hvilket gir en god beskrivelse av dagens verdensbilde. Krympflasjon betyr at størrelsen på en vare blir mindre mens prisen står stille eller øker, for å kamuflere prisstigningen.

I tillegg til pandemi og krig er det også andre ting som har opptatt oss de siste tre årene. Som kvikkleireskredet i Gjerdrum romjula 2020, og det omstridte vedtaket om å redusere antall fylker i Norge fra 18 til 11 fra 1. januar 2020. Samme måned ble også Brexit gjennomført, da Storbritannia omsider forlot EU 31. januar 2020.

I USA skapte drapet på afroamerikaneren George Floyd i mai 2020 stort engasjement. Demonstrasjoner og protester mot rasisme og politivold spredte seg over hele verden, og en global «Black Lives Matter»-kampanje førte blant annet til krav om å fjerne statuer koblet til slavehandel, både i Europa og i USA.

Høsten 2020 var det presidentvalg i USA, hvor Donald Trump ble erstattet av Joe Biden, og Kamala Harris ble USAs første kvinnelige visepresident. Trump-tilhengere protesterte mot valgresultatet, og en gruppe høyreekstreme aktivister stormet den amerikanske kongressbygningen 6. januar 2021.


Regnskog


Klimakompensering

I 2020 bestemte Wittusen & Jensen seg for å kjøpe klimakvoter for frivillig å kompensere for egne klimagassutslipp. Det betyr at vi kompenserer for de utslippene vi genererer, ved å investere i prosjekter som reduserer mengden CO2 i et utviklingsland, tilsvarende våre egne utslipp. En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2 (karbondioksid).

Å kjøpe klimakvoter fra utslippsreduserende Gold Standard-prosjekter i utviklingsland er en måte å kompensere på. Prosjekter som reduserer utslippene av klimagasser i utviklingsland kan få kvoter for den mengden utslipp de reduserer. Disse kvotene kan så frivillig kjøpes av bedrifter og land i den rike del av verden.

Vi valgte å kjøpe våre klimakvoter fra et slikt Gold Standard-prosjekt. I januar 2020 fikk alle ansatte være med i avstemningen av hvilket prosjekt vi skulle støtte, slik at alle skulle føle eierskap til avgjørelsen.

Valget falt på et prosjekt som har som hovedformål å redusere forbruk av trekull som brensel for fattige husholdninger i Ashanti-regionen i Ghana. Ved å tilby lokalbefolkningen rimelige rentbrennende kjøkkenovner kan de erstatte tradisjonelle ovner, som utsetter dem for giftig røyk og gass fra forbrenningen av trekull ved matlaging.


Kjøkkenovn i Ghana

RENTBRENNENDE KJØKKENOVNER: Prosjektet vi har valgt å støtte har som hovedformål å redusere forbruk av trekull som brensel for fattige husholdninger i Ashanti-regionen i Ghana.


Pandemi og nye satsingsområder

I februar 2020 ble det første tilfellet av covid-19 påvist i Norge, og 12. mars 2020 iverksatte myndighetene tiltak for å begrense smittespredningen i landet. Daværende statsminister Erna Solberg beskrev koronarestriksjonene som de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Store deler av samfunnet ble i perioder stengt ned, vi måtte jobbe hjemmefra, vi måtte holde en meters avstand til våre nærmeste, og ikke minst måtte vi både vaske og sprite hendene.

Disse nye restriksjonene endret også våre kunders behov. Vi solgte smittevernutstyr som aldri før, og vårt forretningsområde for hygiene og renhold hadde voldsom vekst. Det var tidvis problemer med å levere nok smittevernprodukter ut i markedet, men vi fikk heldigvis kjøpt inn flere paller med munnbind, masker, håndsprit og koronatester til eget lager.

Koronatiltakene gjennom 2020 påvirket også nordmenns handlemønster i form av at flere nå handlet på nett. For oss betydde det at forretningsområdet for emballasje også gjorde det bra under pandemien.

Som følge av at mange av våre kunder nå satt på hjemmekontor, gikk naturlig nok salget av tradisjonell kontorrekvisita noe ned i denne perioden. Men vi fikk et godt oppsving i salg av produkter til hjemmekontoret. Vi leverte alt man trengte til hjemmekontoret, og for å gjøre det enkelt for bedrifter å sørge for at alle ansatte hadde en ergonomisk arbeidsplass også hjemme, kunne vi tilby våre kunder en skreddersydd nettbutikk med avtalte produkter til hjemmekontoret. Her kunne hver ansatt bestille selv, og få varene levert rett hjem på døra.

Wittusen & Jensens ansatte var i perioder delvis permitterte i starten av pandemien. Men siden vi evnet å tilpasse oss etterspørselen i markedet, kom vi bedre ut av disse krevende årene enn mange andre. Noen varige konsekvenser fikk riktignok pandemien, som for eksempel at vi sa fra oss 2/3 av lokalene våre i Skullerud Park, som følge av at alle ansatte jobbet mye hjemmefra de to årene med koronarestriksjoner. Halvparten av oss har nå base på Skullerud, mens andre halvdel oftest er å finne i kontorlokalene tilknyttet vårt lager på Berger. I tillegg har trenden med hybridkontor og en fleksibel arbeidshverdag fortsatt også etter korona. I dag praktiserer vi en hybrid arbeidsmodell, hvor vi veksler mellom å jobbe hjemme og på kontoret.


Jørn Westlund og Espen Borg Larsen

BACK TO OFFICE: Etter 1,5 år for det meste på hjemmekontor, var Jørn Westlund og Espen Borg Larsen glade for å kunne ønske kollegaer velkommen tilbake på kontoret i september 2021.


Årets leverandør

Det var med ikke så rent lite stolthet vi mottok beskjeden om at Wittusen & Jensen var kåret til «Årets leverandør» til Tradebrokers medlemmer i 2020. Det var første gang vi mottok denne høythengende prisen, og vi er spesielt stolte av at vi klarte å oppnå dette i annerledesåret 2020.

Tradebroker er en innkjøpsorganisasjon som tilbyr gunstige rammeavtaler for store bedrifter og konsern. En gang i året gjør Tradebroker stas på én spesiell leverandør som kan smykke seg med tittelen «Årets leverandør» det kommende året. I kåringen var vi i konkurranse med 75 andre avtaler. Tradebroker har et samlet innkjøpsvolum på ca 3 milliarder per år, noe som betyr at vi har gått til topps blant store og seriøse leverandører i nær sagt alle bransjer, stemt frem av representanter fra mange av de største konsernene i Norge.


Datasikkerhet


Datavirus

Det var ikke bare koronaviruset som satte oss i ubalanse på starten av 2020-tallet. Mandag 23. august 2021 ble vi angrepet av et kryptovirus, som førte til noen uker med ustabile leveranser til våre kunder. Et slikt virusangrep kunne gjort betydelig skade, men våre varslingsrutiner virket som de skulle og vi kunne derfor sette inn kraftfulle tiltak umiddelbart. Alle våre kritiske systemer ble stengt ned, grundig scannet og analysert før de ble satt opp igjen i et sikkert driftsmiljø. Det ble heldigvis ikke gjort funn som indikerte at våre egne eller noen kunders data gikk tapt eller på annen måte ble kompromittert.

Etter et intenst arbeid med våre IT-løsninger gjennom et par krevende uker var vi endelig i normal drift igjen. Det ble jobbet kvelder og helger for å komme à jour med alle leveranser. Etter to uker kunne vi tilfreds konstatere at alt etterslep i leveransene var hentet inn.

Plastløftet

I 2022 tok Wittusen & Jensen Plastløftet. Plastløftet er en ordning lansert av Grønt Punkt Norge, som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Det betyr at vi har satt oss ambisiøse mål for hvor stor andel av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast innen 2025/2030. Vi jobber aktivt med å redusere vår egen bruk av plast, og vi holder oss faglig oppdatert om design for gjenvinning.


Plastflaske med stikling


Samfunnsansvar

En hel verden ble rystet da Russland 24. februar 2022 iverksatte en storskala invasjon av Ukraina, og sendte flere millioner ukrainere på flukt. Wittusen & Jensen har selv samarbeidspartnere både i Ukraina og i flere av landene som ble hardest rammet av flyktningstrømmen. Vi følte derfor sterkt for å bidra med det vi kunne, og opprettet en Spleis til inntekt for Røde Kors sitt livreddende humanitære arbeid for de som er rammet av krigen i Ukraina.

Vi donerte 30.000,- kroner til Røde Kors, i tillegg til ansattes egne bidrag, og oppfordret hele vårt nettverk til å hjelpe oss å hjelpe, ved å bli med på innsamlingsaksjonen.

I løpet av året har vi også bistått hjelpekorpset i Ukraina ved å sende nyttige produkter, som klær og smittevernutstyr. Vi har for eksempel sendt paller med munnbind, håndsprit og innsamlet tøy, med god hjelp fra en ildsjel som transporterer varer til Ukraina.


Sending av pall til Ukraina

SMITTEVERN: Vi har sendt flere paller med munnbind og håndsprit til Ukraina.


Vi har tidligere samarbeidet med Stiftelsen Petter Uteligger og var derfor ikke vonde å be da Petter Nyquist ved påsketider i 2022 lurte på om vi ville være med å støtte deres prosjekt med å spre litt påskeglede rundt i landet.

Siden Stiftelsen Petter Uteligger ble etablert i 2016 har de delt ut masse påskegg, men nå ønsket de å markere det ytterligere ved å dele ut lyspunkter rundt om i hele landet. Uken før påske la derfor Petter og hans kollega Siv ut på en reise fra Nordkapp til Lindesnes, hvor de delte ut 4444 påskeegg på ulike institusjoner. I den forbindelse bidro Wittusen & Jensen, i samarbeid med Smaksgaver og Vipps, med sponsing, pakking og distribusjon av egg.Merkedager

26. juni 2022 døde Leif Erik Jensen, som den siste gjenlevende i 3. generasjons eiere av Wittusen & Jensen. Han ble 90 år gammel. Leif Erik var utdannet boktrykker og ble blant annet trykkeribestyrer i familiebedriften. Han hadde sin første arbeidsdag i bedriften 1. september 1950, og han ble ved sin post i hele sitt yrkesaktive liv, og fulgte interessert med på bedriften livet ut.

Ved feiringen av Wittusen & Jensens 100-årsjubileum i 1997, ble Leif Erik Jensen tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats og ikke minst sine mange år i familiebedriften.

2. august 2022 fylte Wittusen & Jensen 125 år! Vi feiret oss selv med en jubileumsfest på gamle trakter, i lokalene til Månefisken som holder til i nabobygget til vårt gamle trykkeri i Sagveien. Her fikk vi høre både morsomme røverhistorier og hjerteskjærende beretninger fra krigens dager, fra våre pensjonister som også var med på festen.


Fest på Månefisken

JUBILEUMSFEST: Fredag 14. oktober feiret vi 125-årsjubileum på Månefisken i Oslo.


Oppkjøp

I juni 2022 kom vi til et stort vendepunkt i vår historie. Etter 125 år som familiedrevet selskap var turen kommet for å selge firmaet til noen som kunne drive bedriften videre. Lange forhandlinger resulterte i at Johs Olsen gjennom Johs Olsen Handel AS kjøpte 100% av aksjene i WJ Business Partner. Johs Olsen overtok Wittusen & Jensens grossistvirksomhet fra 6. september 2022.

Med en omsetning på 1,3 milliarder kroner blir Johs Olsen Handel en betydelig aktør i det sentrale østlandsområdet, og som markedets største norskeide grossist godt rigget for fremtidig vekst. Sammen vil Wittusen & Jensen og Johs Olsen spille en nøkkelrolle i å drive grossistbransjen videre og vi vil kunne gi våre kunder enda bedre utvalg, service og priser.

Johs Olsen Handel er et nyopprettet selskap som nå består av 100% av Norengros Johs Olsen AS, 100% av WJ Business Partner AS og 50% av Norengros Ødegaard Engros AS. Selskapet er eid av Johannes Berger, mens dagens eiere av Wittusen & Jensen AS blir med videre som en minoritetseier. Ved at dagens eiere blir med videre sikres kontinuiteten, og at 125 års eierskap og kompetanse fra Wittusen & Jensen bringes videre også på eiersiden i Johs Olsen Handel.


Johs Olsen kjøper Wittusen & Jensen

NY LEDELSE: Tomas Holmestad og Johannes Berger sammen med Peter Odd Jensen og Sven Erling Øversjøen.


Johs Olsen er også en familiebedrift, med historie tilbake til 1923. Bedriften har hovedkontor og logistikksenter på Gjøvik, og er en ledende leverandør av forbruksvarer til offentlig og privat sektor i Oslo, Innlandet og deler av Viken. Selskapet har fem butikker, og omsatte for 651 millioner i 2021. Johs Olsen selger varer innen storhusholdning, emballasje og kontor- og datarekvisita. Johs Olsen Handel eier også 50% av aksjene i Ødegaard Engros AS, som er lokalisert i Ålesund og omsatte for 491 MNOK i fjor innenfor de samme varegruppene i Midt-Norge. Både Johs Olsen og Ødegaard Engros er medlemmer i Norengros-kjeden.

Johs Olsen Handel har engasjerte, ambisiøse og sterke eiere som ønsker videre vekst og utvikling. Selskapet har et nytt styre, og ny styreleder er Johannes Berger. WJ Business Partner vil fremover bli ledet av Sven Erling Øversjøen, som har tatt over som daglig leder etter Peter Odd Jensen som deltar videre i styrearbeidet. Øversjøen inngår også i Johs Olsen Handel sin konsernledelse, som på daglig basis ledes av administrerende direktør Tomas Holmestad, som også har denne rollen i Johs Olsen.

Fremover venter en fase hvor bedriftene skal lære hverandre å kjenne, før det planlegges noen integrasjonsaktiviteter. Vi er innstilte på at dette vil ta noe tid. For ansatte og kunder vil derfor alt fortsette som før i den kommende tiden. Selskapene vil fortsette å operere som to separate organisasjoner, under sine to respektive merkenavn, og kundene våre vil fortsatt forholde seg til samme fagkonsulent, kundesenter, butikk og nettbutikk som i dag.


Johannes Berger og Peter Odd Jensen

OPPKJØP: Johannes Berger og Peter Odd Jensen i forhandlinger.


Og med det har vi kommet til veis ende i vår 125 år lange familiesaga. Takk for følget på reisen gjennom vår innholdsrike historie. Med blanke ark ser vi nå frem til å skrive resten av dette tiåret, og forhåpentligvis mange flere, sammen med våre nye eiere i Johs Olsen.
Kilder: Wikipedia, Store norske leksikonStatistisk sentralbyråSpråkrådetNRK