Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Wittusen & Jensens trykkeri på SageneWittusen & Jensens trykkeri på Sagene

Wittusen & Jensen på 1950-tallet

1950-tallet var et tiår preget av oppbygging etter krigen. Det var gode tider for næringslivet, og som følge av sterk ekspansjon flyttet Wittusen & Jensen deler av virksomheten til Sagene.

I løpet av de tidlige 50-årene var 3. generasjon Jensen kommet inn i bedriften. Leif Erik Jensen, som tok en grafisk utdannelse ved en grafisk høyskole i København, ble i tidens løp leder for den grafiske produksjonen, og Paul H. Jensen, som var handelsutdannet, fikk ansvaret for salg av handelsvarer.

I denne perioden ble også flere nøkkelpersoner i Wittusen & Jensen ansatt. Ove Vonheim som kontorsjef, Arne Holm som systemsjef og Ingolf Webjørnsen som salgssjef for kontorets forbruksmateriell. Disse fikk senere en vesentlig betydning for bedriftens utvikling i 60- og 70-årene.

Oslo på 1950-tallet

I mellomtiden vokste Oslo seg stor og sterk. 1950-tallet var ikke bare brylkrem, Marilyn Monroe og Elvis. Det var også et tiår preget av oppbygging etter krigen. 1. januar 1948 ble Aker og Oslo slått sammen til én kommune, og 133.000 innbyggere i Aker ble dermed Oslo-borgere over natta. Sammenslåingen førte til at hele Groruddalen, som inntil da hadde vært jordbruksområde, etter hvert ble utbygget til industri- og handelsområde.

Planene om å slå sammen de to kommunene hadde eksistert siden tidlig 1900-tall. Oslo hadde lenge hatt behov for å utvide sine grenser på grunn av stort boligpress, men Aker hadde strittet i mot av frykt å bli slukt av storbyen. Men etter andre verdenskrig var boligsituasjonen blitt prekær. Det kom mange innflyttere til byen og et stort antall småbarnsfamilier ønsket eget bosted. I tillegg var mange av de eksisterende boligene i sentrum i dårlig forfatning og tilfredsstilte ikke tidens krav til moderne boligstandard.

Femtitallets boligmangel resulterte dermed i starten på drabantbyutbyggingen. I Oslo vokste Lambertseter frem som hovedstadens første drabantby.


Groruddalen i 1949

GRORUDDALEN I 1949: Slik så det ut i Groruddalen rett før den store utbyggingen med rekkehus og boligblokker på 1950-tallet. Her ser vi Trondheimsveien fra Aker sykehus i retning Rødtvet, hvor Wittusen & Jensen flyttet inn i 1975. Foto: Oslo byarkiv. Lisens: CC BY-SA 4.0


Velferdsstaten

På 1950-tallet var velferdssamfunnet ennå i sin spede start. Dagens norske velferdssystem ble etablert i 1950- og 1960-årene. Da ble trygdesystemet vårt utbygd, og alle fikk det bedre og tryggere. Barnetrygden kom allerede i 1946, og i 1957 fikk vi alderstrygden. Arbeiderpartiets Einar Gerhardsen, også kjent som «landsfaderen», var en av hovedarkitektene bak den norske velferdsstaten som vokste frem etter andre verdenskrig.

Samtidig var femtitallet kjernefamilien og den hjemmeværende husmorens storhetstid. Ved utgangen av tiåret var kun hver fjerde kvinne i jobb.

Dette var også tiåret hvor Norges første konge etter unionsoppløsningen i 1905, Haakon VII, gikk bort. I 1957 tok Olav V over som Norges nye konge.

Den kalde krigen

Femtitallet var dessuten en tid preget av frykt for atomvåpen. Spenningstilstanden som oppstod mellom øst og vest etter andre verdenskrig, med Sovjetunionen og USA som hovedmotstandere, resulterte i begrepet «den kalde krigen». Grensen mellom øst og vest gikk gjennom Tyskland og ble kalt jernteppet. Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene. I stedet bar perioden preg av oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og av ideologiske motsetninger.

Norge allierte seg med Vest-Europa og USA, blant annet gjennom forsvarsalliansen NATO. Norge var en av statene som var med i NATO fra starten i 1949.


Wittusen & Jensens butikk på 1950-tallet

BUTIKK: Interiør fra butikken som lå på hjørnet av Prinsensgate og Kirkegaten.


Ny butikk

I januar 1955 ble Wittusen & Jensens første trykkmaskin tatt ut av tjeneste. Etter hele 58 år i drift nådde den pensjonsalder, og måtte se seg forbigått av nyere trykkpresser. I dag er den et klenodium, og en stolt del av vår historie.

Som en følge av familieoppgjøret i 1947 var bedriftens detaljforretning blitt skilt ut. I stedet ble det fra 1949 etablert en liten engrosforretning for kontormateriell. Men i 1956 kom butikken igjen tilbake til Wittusen & Jensen, og det var nå mulig å satse mer på direktesalg til storforbrukere.


Wittusen & Jensens trykkeri på 1950-tallet

TRYKKERI: Fra ferdiggjøringsavdelingen på 1950-tallet.


Flytting til Sagene

Fra krigens slutt og helt frem til 1970-tallet hadde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnet. Samtidig vokste det frem betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det skjedde en tydelig nedgang i antall årsverk innenfor landbruk og fiske, mens det var en spesielt sterk økning i antall ansatte innen administrasjon og tjenesteyting. Det var gode tider for næringslivet, samtidig som andre verdenskrig hadde skapt et samhold i folket.

Også for Wittusen & Jensen var det gode tider. Som følge av sterk ekspansjon ble bedriftens trykkeri i 1958 flyttet til leide lokaler i gamle Hjula Væveri i Sagveien 23. De frigjorte lokalene i Kirkegaten 20 ble da ombygd til lager og salgslokaler.

Nye muligheter for ekspansjon åpnet seg. Bøker, tidsskrifter, husorganer og årsberetninger ble i noen år vårt største satsingsområde.
Kilder: Store norske leksikon, Norsk FolkemuseumOppdag GroruddalenNDLA