Hopp til sideinnhold
Wittusen og JensenWittusen og Jensen
Wittusen & Jensens digitaltrykkeriWittusen & Jensens digitaltrykkeri

Wittusen & Jensen på 2000-tallet

2000-tallet var tiåret hvor den digitale alderen for alvor gjorde sitt inntog. Wittusen & Jensen var tidlig ute med å satse på web to print-løsninger og var først i Norge med avansert digitaltrykk. Et nytt printsenter erstattet vårt tradisjonelle offsettrykkeri, og vi etablerte et franchisekonsept med kontorer flere steder i landet.

Det nye årtusenet startet med flere historiske hendelser, som terrorangrepet mot World Trade Center og Pentagon i USA 11. september 2001, tsunamien i Indiahavet i 2004, fengslingen av Saddam Hussein og flyulykken i Paris. I Norge var vi opptatte av domfellingen i Orderud-saken, NOKAS-ranet og to kongelige bryllup.

I 2000 ble Vladimir Putin ny president i Russland, Fidel Castro gikk av som Cubas president i 2008, mens Barack Obama ble den første afroamerikanske presidenten i USA i 2009. Her hjemme var det Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg som avløste hverandre som statsministere dette tiåret.

Ulike virus dominerte også 2000-tallet. Koronaviruset SARS-CoV forårsaket en global epidemi i 2002-2003, men ingen tilfeller ble diagnostisert i Skandinavia. På midten av 2000-tallet fryktet forskere at fugleinfluensaen som herjet rundt i verden kunne smitte mellom mennesker, og i 2009 ble svineinfluensaen klassifisert av WHO som en pandemi.

1. januar 2002 ble euroen tatt i bruk i Europa. Verdensøkonomien generelt ble kraftig påvirket da kollapsen i en amerikansk storbank spredte seg til det meste av verdens banker i 2008. Også Norge ble rammet av en alvorlig finanskrise. Wittusen & Jensen kom seg meget godt gjennom krisen og trengte heldigvis ikke å ty til nedbemanninger, som mange andre bedrifter måtte på slutten av 2000-tallet.


Euro-mynter


Franchisekonsept

Etter at Wittusen & Jensens salgskontorer i Larvik, Bergen og Trondheim ble avviklet på 1980-tallet, så vi behovet for å kunne betjene landsdekkende kunder lokalt igjen. De nye samkjøpsgruppene på 1990-tallet var en av grunnene til at vi måtte gjøre noe på landsbasis. De store samkjøpsgruppene hadde kunder i Bergen, Trondheim og Stavanger, så vi trengte å betjene kundene lokalt.

Vi hadde dårlige erfaringer med å drive salgskontorene selv, med unntak av i Larvik, så i 2000 bygget vi heller opp et franchisekonsept. Hensikten var å sikre lokal representasjon og håndtering av landsdekkende avtaler med best mulig dedikerte, lokale aktører. De skulle gjøre forretning i egen regning og risiko, mens Wittusen & Jensen skulle levere konsept og alle administrative tjenester inkludert vareflyt, ordreoppfyllelse og fakturering.

Vi ansatte drivere som drev kontorene i egen regi, og satset egne penger, men de drev med vårt konsept. De fikk ikke lov til å drive med noe annet enn det vi beskrev for dem. Vi beskrev konseptet, og de betjente kundene lokalt. De fikk tilført alle Wittusen & Jensens kunder i sin by, som en del av pakka. De måtte kjøpe alle varer hos oss, de fikk omsette det de ville og klarte, men de måtte også betale en andel av omsetningen tilbake til oss. En franchise-avgift. I 2000 etablerte vi kontorer i Bergen, Trondheim og Stavanger. Arendal fulgte i 2004.

Å gjenoppbygge salgskontorene gjennom en franchisemodell ble en suksess. Spesielt innen kontorrekvisita. Gjennom mer enn 20 år har konseptet endret seg suksessivt. Enkelte franchisetakere har vokst seg større og utvidet sine ansvarsområder, mens andre har krympet og forsvunnet og/eller overlatt sin virksomhet til Wittusen & Jensen.

Forretningsområdet Kontor & Data hadde totalt sett stor vekst og god lønnsomhet på 2000-tallet. Mye takket være etableringen av franchisekonseptet, men også på grunn av vekst og utvikling av samkjøpsgruppene Tradebroker og Visma, og storkunder som Norgesgruppen og DnB. I tillegg var Wittusen & Jensen veldig tidlig ute med e-handelsløsninger for våre store kunder. Vår nettbutikk ble lansert allerede på slutten av 1990-tallet. Dette medførte at forretningsområdet ansatte mer personell, og sørget for at vi hele tiden lå i front med slike handelsløsninger.

Web to print

I 2000 begynte vi digitaliseringsprosessen med å investere i en web to print-løsning. Dette ble forløperen til vårt nye, digitale printsenter.

Vi kjøpte en liten digital trykkmaskin for trykking av visittkort, hvor visittkortene kom ferdig trykt, skjært opp og pakket i plasteske. Det var nesten for godt til å være sant – og det var det også. Vi hadde snorklipping av maskinen og mange forventningsfulle tilskuere var til stede for å få med seg den første trykkejobben. Og så røyk det av maskinen etter noen runder! Vi fikk heldigvis hevet kjøpet.

I 2001 startet for alvor digitaltrykksatsingen med en Xerox DocuColor 12, som senere ble erstattet av en Xerox DocuColor 6060. Under utviklingen av vårt digitaltrykkonsept la vi ned mye arbeid og investeringer i effektive løsninger for arbeidsflyt og brukergrensesnitt. Resultatet ble vekst i både volum og lønnsomhet, helt fra den første digitaltrykkmaskinen ble tatt i bruk.


Wittusen & Jensens digitaltrykkeri

XEROX DOCUCOLOR 6060: Printoperatør Jon Are Grethens og produksjonskonsulent Lasse Thorbjørnsen sammen med sin nye baby, 6,5 meter lang ved fødselen.


Åpning av printsenteret

Satsingen på internettløsninger for bestilling av trykksaker, såkalte web to print-løsninger, ble en formidabel suksess for Wittusen & Jensen. Disse løsningene stilte store krav til hurtig levering, og samtidig økte også kravene til hurtig levering generelt i markedet. For å møte disse utfordringene, opprettet vi en ny produksjonsenhet som skulle utføre alle typer digitale trykkoppdrag. WJ Printsenter ble offisielt åpnet 5. februar 2004.

Kjernen i senteret var en ny Xerox DocuColor 6060. Denne digitale trykkmaskinen, sammen med vår eksisterende maskinpark, skulle tilby markedet et komplett tilbud innen digitaltrykk, etterbehandling og distribusjon. Xerox DocuColor 6060 var en av markedets mest avanserte, digitale trykkmaskiner.

Det var viktig for oss at den nye trykkmaskinen hadde stor produksjonskapasitet og at den var driftssikker. I tillegg var det viktig at den kunne kjøre tosidig trykk i én operasjon, og at den hadde stor produksjonshastighet, selv på tykke papirkvaliteter. Mulighetene for å kjøre utfallende trykk, helt opp i A3-format, gjorde maskinen svært allsidig og ga mange spennende alternativer ved trykking av markedsmateriell. Maskinen hadde et «in-line» etterbehandlingsverk, som betydde at vi kunne kjøre direkte ut alt fra enkle ark til ferdige hefter. Med andre ord en svært rasjonell produksjonslinje.

En fornøyd direktør, Loyd Aasen, sto for den offisielle åpningen av printsenteret. I sin åpningstale la han vekt på de fordelene kundene ville oppleve i tiden fremover: meget høy servicegrad, full effekt av web to print-løsningene, kortere leveringstider, effektiv produksjon og stor kapasitet, samt avansert, personifisert print.

– Vi registrerer oftere og oftere at våre kunder etterspør korte leveringstider. Vi har tatt konsekvensen av dette. Ved å satse på stor kapasitet, og samtidig ta kontroll over hele produksjonskjeden, kan vi i dag levere trykksaker av høyeste kvalitet på ekstremt kort tid, sa marketingsjef Pål Kristiansen i forbindelse med åpningen av printsenteret.

Det første trykkoppdraget var en jobb med variabel trykk. Hver av de fremmøtte fikk et spesielt utformet deltakerbevis, hvor design, tekst, navn og bilder av den enkelte, ble flettet sammen til en personifisert trykksak.


Loyd Aasen klipper snor

SNORKLIPPING: Direktør Loyd Aasen foretar den offisielle åpningen av WJ Printsenter 5. februar 2004.


Åpningen av printsenteret varslet at Wittusen & Jensen ønsket å ligge i forkant i den grafiske bransjen i Norge. Fremtiden var nå digital.

Vårt nye printsenter var ikke bare digitaltrykk. Vi kunne også ta hånd om hele produksjonsprosessen, fra prosjektstyring og design til adressering, konvoluttering og forsendelse. Altså en verdikjede som dekket alle leddene i en markedskampanje.

Endring i markedet

På 2000-tallet opplevde vi også en generell endring i markedet for trykt markedsmateriell. Vi så en klar tendens til at opplagsstørrelsene gikk ned, noe som i høyeste grad favoriserte digital produksjon. Startkostnadene var lavere og leveringstiden kortere. Det ga klare fortrinn i forhold til offsetproduksjon.

Markedsmateriell hadde på mange måter blitt ferskvare. Stadige oppdateringer av trykksakene gjorde det ikke lenger lønnsomt å trykke store opplag og legge dem til lager. For å unngå at utdaterte trykksaker ble kastet, og for å redusere lagerkostnadene, ble løsningen digital «on-demand-produksjon» med levering direkte til brukerstedet.

Spissing av markedsutsendelsene var en annen tendens på denne tiden. Målgruppene var små og klart definerte. Budskapet var nøye tilpasset målgruppen og ofte personifisert. En digital trykkmaskin var ideell, og meget kostnadseffektiv, når det gjaldt avanserte, personifiserte utsendelser. Vi så et stort potensiale i dette markedet.


Personifiserte trykksaker

PERSONIFISERING: Personifiserte trykksaker med spisset budskap ble populært på 2000-tallet. Klikk for større bilde.


I takt med digitaliseringen fikk også utbredelsen av sosiale medier i Norge fart etter at Facebook ekspanderte internasjonalt i 2007. Fra å være et marginalt fenomen utviklet sosiale medier seg til å bli en sterk utfordrer til etablerte medier.

Slutten på en æra

WJ Printsenter ble etablert parallelt med trykkeriet, men våren 2005 startet vi prosessen med å avvikle offsettrykkeriet, og allerede i midten av oktober var trykkeriet nedlagt. Dette var en historisk beslutning for bedriften, siden selskapet hadde vært basert på trykkevirksomhet i 108 år – helt siden oppstarten i 1897.


Wittusen & Jensens digitaltrykkeri

XEROX IGEN 3: På grunn av vekst i digitaltrykkmarkedet de siste årene, investerte Wittusen & Jensen i et av markedets kraftigste digitaltrykksystem. Foto: In-Publish.


Opprusting av digitaltrykkeriet

Vi opplevde sterk vekst i digitaltrykkmarkedet første halvdel av 2000-tallet, og investerte derfor i et av markedets kraftigste digitaltrykksystem. I 2006 var det Xerox iGen3 som inntok produksjonslokalene, som et resultat av at kundene i stadig større grad benyttet seg av nettbasert arbeidsflyt. Med en Xerox iGen3 i hus lå alt til rette for at veksten kunne fortsette.

Hjertet i arbeidsflyten vår var web to print-løsningen iWay, som ga kundene en rekke fordeler. Web to print forenkler og kvalitetssikrer korrekturprosessen, samtidig som man får tilgang til et digitalt arkiv og sikrer at retningslinjene for design, typografi og logobruk ivaretas på en enkel og sikker måte. Denne arbeidsformen passer spesielt godt for kjedebedrifter og selskaper med flere avdelingskontorer, der man ønsker et «profilpoliti» som ivaretar firmaets profil. Den dag i dag har vi fortsatt mange kunder på vår web to print-løsning.


Wittusen & Jensens nye Xerox

NY DIGITALTRYKKMASKIN: Produktsjef Kjell Magne Dalen og marketingsjef Pål Kristiansen var fornøyde med kvaliteten på Wittusen & Jensens nye Xerox iGen3. Foto: In-Publish.


Samtidig som vi investerte i en Xerox iGen3, investerte vi også i sort/hvitt-løsningen Xerox 4110, med utskrift, kopiering og scanning i samme enhet. Vi la vekt på kapasitet og driftssikkerhet ved valg av produksjonsløsninger. Xerox iGen3 var markedets mest fleksible og effektive produksjonsløsning, noe som førte til at vi kunne hente hjem oppdrag som tidligere ble produsert hos samarbeidspartnere. I kombinasjon med Xerox 4110 hadde vi nå en digital maskinpark som kunne tilfredsstille markedets krav til leveringstid og kvalitet fremover.

Gullalderen

Printsenteret ble en flott satsing. I disse årene hadde vi en voldsom omsetningsutvikling. Vi kunne nesten ta hvilken pris vi ville, fordi vi var først i Norge, og blant de første i Europa. Vi hadde den råeste teknologien, og folk kom langveisfra til Pottemakerveien for å se maskinene i drift.

Etter hvert fikk vi også en Xerox iGen4, og dermed hadde vi to iGen-maskiner, som var det heftigste du fikk på den tiden. I tillegg hadde printsenteret perfekt luftfuktighet og temperatur, for at alt skulle gå smertefritt.

Mot slutten av tiåret begynte det å stagnere litt. Det var ikke lenger de samme marginene som det var i starten. Vi fikk med oss gullalderen til digitaltrykk. Vi ledet an, og investerte tungt i både software og hardware frem til 2008. Printsenteret var i drift til 2016.

Milepæler

I januar 2004 ble Wittusen & Jensen kåret til årets leverandør av Choice-hotellene. Representanter for alle Choice-hotellene i Skandinavia stemte frem den beste leverandøren i hvert land, basert på en spørreundersøkelse om alle sine leverandører. Vurderingene fra de norske hotellene levnet ingen tvil – Wittusen & Jensen ble kåret til årets leverandør!

I 2000 inngikk Wittusen & Jensen en avtale med den internasjonale aktøren Corporate Express, men etter at de valgte å kjøpe Tybring-Gjedde inngikk vi i 2007 en ny avtale om strategisk samarbeid med Office Depot. Avtalen dekket vårt behov for å være med i en stor internasjonal gruppering, med spesiell styrke i Norden. Vi fremsto nå som partner i verdens største virksomhet innenfor distribusjon av forbruksmateriell til bedriftsvaremarkedet. Dette samarbeidet eksisterer fremdeles.


Pris for årets leverandør til Choice-hotellene

ÅRETS LEVERANDØR: To glade WJ-representanter med prisen for årets leverandør, Anne de Linde og Svein Karlsen.


I 2007 ble Wittusen & Jensen Miljøfyrtårn-sertifiert i kategorien grossist. Vi var først ute med denne sertifiseringen i vår bransje.

I 2008 gikk Kaare Bjerke av som direktør for Kontor/Data, i en alder av 60 år. Loyd Aasen, som på dette tidspunktet var direktør for Grafisk Kommunikasjon, overtok stillingen hans, mens Sven Erling Øversjøen tok over ansvaret for grafisk.

17. juli 2004 døde Paul H. Jensen, og med det var det nå bare 4. generasjon Jensen igjen i selskapet.
Kilder: In-Publish, WikipediaStore norske leksikon