Hopp til sideinnhold
Wittusen og JensenWittusen og Jensen
Tegning av kanarifugl i burTegning av kanarifugl i bur

Wittusen & Jensen på 1990-tallet

1990-tallet var en innovativ periode for Wittusen & Jensen, hvor vi måtte være nyskapende og tenke nytt innen flere virksomhetsområder.

På 1990-tallet har 4. generasjon Jensen gjort sitt inntog. Siviløkonom Peter Odd Jensen overtok som administrerende direktør 1. september 1995 etter sin far Paul H. Jensen, som hadde vært ansatt i 45 år og vært daglig leder i 24 år. Leif Olaf Jensen, sønn av Leif Erik Jensen, hadde også startet sin karriere i bedriften, etter studier i USA.

ISO-sertifisert

En stadig raskere varestrøm, økt transaksjonsmengde og en betydelig sortimentsutvikling gjorde det nødvendig å investere i bygg, nye IT-systemer, rasjonalitetsfremmende teknikk og kvalitetssikrende rutineverktøy.

Anlegget i Pottemakerveien ble påbygget i to etapper – ny opplastningsterminal i 1990 og utvidet fordoblet varemottak i 1994. Vi fikk helautomatisk pakkesystem i 1995, og nye IT-systemer i 1987 og 1990, med terminaler integrert i hver arbeidssituasjon i hele driften. Håndterminaler overtok for stasjonære terminaler i 1997, og i 1995 kvalifiserte Wittusen & Jensen for ISO 9002-sertifikatet.


Wittusen & Jensens første ISO-sertifikat

ISO-SERTIFISERT: Peter Odd Jensen og kvalitetssjef Tore Johnsen med ISO 9002-sertifikatet som Wittusen & Jensen kvalifiserte for i 1995.


Post & Papirbehandling

Ved inngangen til den såkalte «dataalderen» oppsto det nye behov for blanketter og etterbehandlingsmaskiner. Introduksjoner av printere som skrev på blanketter i sammenhengende bane, gjerne med flere kopier og karbonpapir, førte umiddelbart til at Wittusen & Jensen bestemte seg for å gå inn i markedet for maskiner for etterbehandling av blanketter. Allerede tidlig på 60-tallet leverte vi våre første rive- og spillemaskiner til bank, forsikring og datasentraler.

Kravene til produktivitet og rasjonalisering førte til at vi stadig måtte utvide vårt sortiment, og med lansering av både konvolutteringsmaskiner og frankeringsmaskiner på 80-tallet var det på tide å etablere en spesialavdeling for salg og service på dette området. Forretningsområdet Post & Papirbehandling så dagens lys i 1989. Et bredt produktutvalg ble samlet i en ny katalog og vi etablerte distribusjon i samarbeid med forhandlere over hele landet. Vi fikk et agentur på Bell & Howell, som leverte både konvolutteringsmaskiner, frankeringsmaskiner, små kuttemaskiner og rive- og skillemaskiner.

Teknologien ble stadig fornyet, og mot slutten av 90-tallet var vi på vei mot løse ark og enklere blanketter igjen. Laserprintere og blekkskrivere skapte behov for etterbehandlingsmaskiner som behandlet løse ark i stedet for sammenhengende.

Post & Papirbehandling var et stort område for oss på hele 90-tallet. Men så valgte Bell & Howell i stedet AS Frankering som sin norske distributør, og da forsvant vår satsing på dette området. Avdelingen ble avviklet og solgt i 2003.


Konvolutteringsmaskin

1997: Neopost, maskin som konvolutterer automatisk.


Elektroniske blanketter

På 1990-tallet var vi nødt til å tenke nytt når det gjaldt satsingsområder. Den grafiske virksomheten forandret seg radikalt. På 80-tallet leverte vi billass på billass hver eneste dag med ark til matriseskrivere. Vi tjente godt på papir i løpende bane, men da man begynte med kopiering på A4-ark i stedet, forsvant store deler av behovet for datalister. I dag brukes matriseskrivere først og fremst i de stadig færre tilfellene der det er påkrevd med gjennomslag.

I 1989 omsatte vi datalister for 60 millioner kroner – noen år senere var omsetningen på kun 8 millioner. Derfor var vi avhengige av å bygge opp nye virksomhetsområder.

Fra 1994 til 1998 satset vi tungt på elektroniske blanketter og utskriftssystemer. Vi brukte lang tid på å utvikle konseptet, og det ble en suksesshisorie. Det var en svært lønnsom satsing for bedriften – inntil de fleste ansatte som jobbet med dette valgte å starte sammen med vår leverandør StreamServe. StreamServe ville starte opp selv i Norge, og de klarte å få med seg våre ansatte på laget. Vi prøvde å starte opp igjen konseptet ved hjelp av andre ressurser, og ved å gå over til JetForm, men StreamServe hadde nærmest støvsugd markedet. StreamServe var allerede installert overalt, så det var vanskelig å komme inn på markedet som ny aktør.

Flere forbruksvarer

Innenfor kontorrekvisita opplevde vi vekst med det konseptet vi allerede hadde, men med utvidet sortiment også her. Innovasjon og nyskapning resulterte i et bredere produktspekter. Fra å være en leverandør av penn og papir og pultrekvisita, kunne vi nå for eksempel tilby kaffe, te og andre varer til spiserommet.

Samtidig vant vi nye, store kundegrupper som også skapte vekst for bedriften. For eksempel var samkjøpsgrupper som Tradebroker og VISMA viktige for utviklingen. 90-årene ga en voldsom omsetningsutvikling innenfor rekvisitaområdet, hvor konseptet nå var rekvisita i bred forstand.

Ny profilavdeling

I 1994 hadde Sven Erling Øversjøen, som i dag er driftsdirektør i Wittusen & Jensen og har vært i selskapet siden 1982, ansvaret for å utvikle et profilkonsept. Han fikk som prosjektoppgave å utrede og lage en satsingsmodell for profilartikler. Han bygde opp en liten profilavdeling, som han fortsatte å utvikle helt til han fikk ansvaret for grafisk avdeling i 1997. Avdelingen ble bygget opp ved å ta i bruk deler av det gamle området som drev med skaffevarer.

På den tiden hadde vi nemlig en egen avdeling som jobbet med å skaffe våre kunder varer som ikke var i vårt faste sortiment. Vi hadde fire ansatte som nærmest jobbet som «personal shopper», og som sørget for at vi klarte å levere varer vi ikke hadde på lager.

Dette gjorde vi fordi vi hadde en filosofi om at kundene våre skulle få alt på ett sted, hvis de handlet varer til arbeidsplassen til oss.

Vi strakk oss langt for å innfri kundenes ønsker. For eksempel leverte vi en gang ski med påtrykt DNB-logo, og vi skal sågar ha skaffet en kanarifugl til en kunde som trengte det til et arrangement.

Profilavdelingen eksisterer fortsatt den dag i dag, og er nå et av våre viktigste forretningsområder.


Wittusen & Jensen annonse 2016

SKAFFEVARER: Annonse fra 2016 som spiller på historien om at vi en gang skaffet en kanarifugl til en kunde.


Reklame & Informasjonsmateriell

På samme tid ble også en avdeling for Reklame & Informasjonsmateriell utviklet som nytt satsingsområde. Det var nødvendig i en tid hvor tradisjonell grafisk virksomhet hadde kraftig markedsmessig tilbakegang. I 1999 begynte vi derfor også med tjenestesalg, og vår designavdeling så dagens lys med Katrine Sletvold, som i skrivende stund fortsatt jobber hos oss, som bedriftens første designer.

Da vi satset på tjenestesalg ble designavdelingen et viktig område som støttet oppunder Reklame & Informasjonsmateriell-satsingen vår. Det å ta betalt for tjenester var nytt for oss, inntil da hadde pre-press-tjenester vært innbakt i produksjonsprisen. Tjenestesalget ble lønnsomt for vårt grafiske område. Vi prøvde også å ta betalt for tjenester i den gamle trykkerivirksomheten, som å ta betalt for satsen som var vår eiendel, men det var en bransjestandard som var vanskelig å komme utenom. Det var ingen andre som gjorde det på den tiden.


Wittusen & Jensens setteri på 1990-tallet

FRA SETTERIET: En av våre Mac-operatører viser kunden hvordan dokumentet blir seende ut på skjermen.


Logistikk

Den gammeldagse og manuelle lagerjobben, hvor hukommelsen var det viktigste IT-verktøyet og jekketraller det viktigste arbeidsverktøyet, endret seg i løpet av noen år til å bli en kompleks IT-styrt, helautomatisk, teknologisk og prosessorientert krevende arbeidsfunksjon. Kvalitet, fart og presisjon stilte annerledes krav til kompetanse, effektivitet og kreativitet. Lagermedarbeidere var blitt logistikkmedarbeidere, og logistikk ble definert som et eget fagområde.

Wittusen & Jensen innførte et skifte i logistikkfunksjonen i 1996, sammen med et utvidet leveringstilbud – alt bestilt før kl 16.00 dag 1 skulle leveres dag 2. Anlegget ble utvidet med ny driftshall og kontorer i Pottemakerveien 6 i 1996.

Sommeren 1997 installerte vi et nytt lagringsprinsipp som ga større fleksibilitet og effektivitet på de hurtigomsettelige «småproduktene». En annen og viktig utvikling innenfor logistikkområdet var at flere arbeidsrutiner, som tidligere var plassert forskjellige steder i organisasjonen, ble samlet i logistikkavdelingen.


Wittusen & Jensens jubileumsfest i 1997

JUBILANTER: Et knippe ansatte på forestillingen "Ungen" av Oskar Braaten, på Det Norske Teatret torsdag 15. mai 1997.


100 år for kvalitet

I 1997 feiret Wittusen & Jensen 100-årsjubileum, under mottoet: «100 år for kvalitet». På denne tiden hadde vi sats og repro basert på topp Mac-utstyr, og det siste og mest effektive innen trykk- og ferdiggjøringsutstyr.

I jubileumsåret hadde bedriften en aksjekapital på 39 millioner kroner, eide sine driftseiendommer og hadde solid økonomi og en stab på 240 medarbeidere, som gikk årtusenskiftet i møte med entusiasme, pågangsmot og en felles vilje til å bære bedriften fremover i uoverskuelig fremtid. Bedriften var ikke bare 100 år gammel, den var også stadig nyskapende og ble sett på som en fremsynt og ledende bedrift innen sitt virksomhetsområde.

Lederteamet i jubileumsåret besto av Peter Odd Jensen (administrerende direktør), Kaare Bjerke (direktør for Kontor/Data), Loyd Aasen (direktør for Grafisk Kommunikasjon), Leif Erik Jensen (teknisk direktør) og Paul H. Jensen (rådgivende direktør).


Peter Odd Jensen i 1997

100-ÅRSJUBILEUM: Peter Odd Jensen ønsker velkommen til vår 100-årsmarkering for kunder og leverandører i mai 1997.


I jubileumsåret 1997 blomstret næringslivet som aldri før, og aksjemarkedet nådde nye høyder. Wittusen & Jensen hadde ikke falt for fristelsen til å prøve seg på børsen – så lenge familien var villig til å lede og ta ansvar så man ingen grunn til å slippe andre inn. Bedriften hadde overlevd i gode og dårlige tider, og aktet å fortsette med det.

Samme år som vi feiret 100 år som bedrift, markerte også Posten et rundt tall. I 1997 fylte Posten 350 år. Paul H. Jensen var sentralt med i Postens 350-årsjubileum som generalsekretær for frimerkeutstillingen NORWEX 97.


Paul H Jensen med frimerkesamling

FRIMERKESAMLER: Paul H. Jensen var sentralt med i Postens 350-årsjubileum som generalsekretær for frimerkeutstillingen "NORWEX 97".


Outsourcing og nettbutikk

På 90-tallet var morgendagens krav til løsninger, nye prinsipper for handel og distribusjon, markedsføring og ledelse like selvfølgelige elementer i vår hverdag som vår 100 årige tradisjon, alt nedfelt i vår overbevisning om at langsiktig og seriøst samarbeid med våre oppdragsgivere er det eneste trygge grunnlag for fremtiden.

Wittusen & Jensen som organisasjon var godt plassert blant de seriøse tungvekterne i vår bransje, og hadde på denne tiden allerede drevet med outsourcing i nesten 100 år. Vi begynte med det før noen i Norge fant opp ordet.

En annen ting vi var tidlig ute med, var å lansere nettbutikk. I august 1997 ble vårt nye bestillingssystem basert på «Elektronisk handel» via Internett introdusert.


Skjermbilde av Wittusen & Jensens første nettbutikk

NETTBUTIKK: Wittusen & Jensens nye bestillingssystem basert på "Elektronisk handel" via Internet ble introdusert i august 1997.


Millenniumskiftet

I 1998 begynte vi å legge grunnlaget for utskifting av ERP-system. Et nytt ERP-system var stort den gangen, og det måtte skje før år 2000, på grunn av årtusenskiftet.

År 2000-problemet (også kjent som Y2k eller millenniumfeilen) var en samlebetegnelse for problemer med datasystemer og elektroniske brikker ved overgangen til år 2000, som følge av mangelfull intern representasjon av datoer.

Wittusen & Jensen byttet smertefritt system til Movex, som nå har vært en trofast arbeidshest i mer enn 20 år.
Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon