Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Fyrtårn i solnedgangFyrtårn i solnedgang

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Wittusen & Jensen ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2007 i kategorien Grossist, og var da først ut med denne sertifiseringen i vår bransje. I 2014 ble også vårt sentrallager på Berger eget Miljøfyrtårn.

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.


Miljøfyrtårn-plakett

MILJØSERTIFIKAT: Wittusen & Jensen er Miljøfyrtårn-sertifisert. Foto: Miljøfyrtårn.


Godkjent i anbudskonkurranser

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

FNs bærekraftsmål

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til å nå flere av FNs bærekraftsmål.

Grønnere valg

At Wittusen & Jensen er en Miljøfyrtårn-bedrift og tilfredsstiller kravene til sertifisering, betyr at vi også kan bistå våre kunder med å gjøre grønnere valg. Vi ønsker å inspirere flere av våre samarbeidspartnere til å trekke i grønn retning. Vi gir deg gode råd i henhold til hva du ønsker å oppnå.

Vi kan for eksempel hjelpe deg med å finne ut hvilke produkter du kjøper i dag som er gode miljøvalg, og hvilke som kan erstattes med mer bærekraftige alternativer. Vi kan også kjøre statistikker så du hele tiden vet hvor stor prosentandel av det du kjøper som er bra miljøvalg.

Vi tilbyr et miljøriktig vareutvalg som er produsert på en bærekraftig måte og med innholdsstoffer som ikke er til skade for brukere og samfunn. Derfor er vi opptatte av å velge svanemerkede trykkerier og bærekraftige leverandører, både i Norge og utland.

Våre miljøprodukter er tydelig merket i både nettbutikk og varekataloger. Les mer om våre miljømerker dersom du ønsker mer informasjon om hvilke merkeordninger vi forholder oss til.

Vi kan dessuten sørge for at du sparer både penger og miljø ved hjelp av spesialtilpasset emballasje. Hvis bedriften din har et lettvint forhold til emballasje og en omtrentlig størrelse på pappeskene, da betaler du nok en del for å transportere luft. Vi gir deg emballasjeløsninger som er både kostnadseffektive og bedre for miljøet. Snakk med oss om emballasje – da får du bedre råd!

Wittusen & Jensen har tatt Plastløftet. Det betyr at vi har satt oss ambisiøse mål for å øke andelen av egen emballasje laget av resirkulert plast. Vi jobber aktivt med å redusere vår egen bruk av plast, og vi holder oss faglig oppdatert om design for gjenvinning. Det betyr at vi også kan hjelpe deg med å finne ut hvilken plasttype som er mest miljøriktig for ditt produkt, eller om det finnes andre løsninger hvor plast kan unngås.

I tillegg har vi produkter som sikrer en god avfallshåndtering, enten det er i kontorlandskapet, i kantinen, på minikjøkkenet eller på lageret. Vi kan også hjelpe deg med å redusere papirforbruket.