Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Bambusskog i soloppgangBambusskog i soloppgang

Våre sertifiseringer

Som en stor leverandør av forbruksvarer og markedsmateriell til bedriftsmarkedet har vi også et samfunnsansvar når det gjelder klima, miljø og bærekraft.

Derfor er vi tilknyttet flere ordninger som stiller krav til både oss selv og våre leverandører. Under ser du våre sertifiseringer.


Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn

Wittusen & Jensen ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2007, og var da først ut med denne sertifiseringen i vår bransje. I 2014 ble også vårt sentrallager på Berger eget Miljøfyrtårn. Dette stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport.


Etisk handel logo

Etisk handel Norge

Wittusen & Jensen er medlem i Etisk handel Norge, som er et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis med følgende visjon: Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. Formålet er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeden slik at all handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.


ISO logo

ISO-sertifisering

Wittusen & Jensen er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, det viser at organisasjonen oppfyller standardkravene. En hovedhensikt med standarden og sertifiseringen er å bekrefte at organisasjonen er i stand til å kontinuerlig forbedre sine prosesser. Sertifisering utført av et eksternt organ skaper tillit.


Cemasys logo

Klimakvoter

Wittusen & Jensen klimakompenserer, og har mottatt CEMAsys’ Klimasertifikat™ som et bevis på kjøp av klimakvoter for frivillig kompensasjon for egne klimagassutslipp.


Grønt Punkt Norge logo

Grønt Punkt Norge

Wittusen & Jensen er både vanlig medlem og kontrollmedlem i Grønt Punkt, hvor sistnevnte gir forutsetning om å pålegge våre leverandører medlemskap. Grønt Punkt-medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.


Ecovadis logo

EcoVadis

Wittusen & Jensen har blitt evaluert av det uavhengige byrået EcoVadis og har oppnådd sølvrangering for vårt samfunnsansvar. EcoVadis utarbeider rangeringen ved hjelp av et analysesystem som evaluerer bedriften basert på 21 kriterier, fordelt på 4 områder: Miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.