Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Sao Miguel Island, Azores, Portugal - Ecovadis - Wittusen & JensenSao Miguel Island, Azores, Portugal - Ecovadis - Wittusen & Jensen

Sølvrangering fra EcoVadis

Vi har blitt evaluert av det uavhengige byrået EcoVadis og har oppnådd sølvmedalje for vårt samfunnsansvar.

Wittusen & Jensen har inngått et samarbeid med det internasjonale sertifiseringsselskapet EcoVadis. De følger opp våre leverandørers arbeid med miljø, etikk og sosialt ansvar.

Resultatet av EcoVadis’ vurderinger er at vi kvalifiserer til sølvrangering.

Sølvmedalje fra Ecovadis

Å få sølvrangering fra EcoVadis betyr at vi har oppnådd en score mellom 59 og 69 av totalt 100 mulige poeng, og at vi har gjort betydelige fremskritt når det gjelder å implementere bærekraftig praksis og forbedre vår samlede bærekraftsprofil. Det er en anerkjennelse av bedriftens engasjement for å redusere sitt miljøavtrykk og ivareta arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Med en poengsum på 64 av 100 mulige, er vi blant de 25% beste av alle evaluerte selskaper.

I tillegg har vi en persentilrangering på 86, som betyr at poengsummen vår er høyere enn eller lik poengsummen til 86% av alle bedrifter vurdert av EcoVadis, på tvers av alle bransjer.


Drone Photo of the Crossroad Between Trees in Colorful Early Spring in Countryside Village - Surrounded with Dandelion Field - Ecovadis - Wittusen & Jensen


Hva gjør EcoVadis?

Ecovadis er en global og uavhengig vurderingsorganisasjon som evaluerer og rangerer selskapers bærekraftspraksis, og gir bedrifter de verktøyene de trenger for å måle og forbedre sitt sosiale og miljømessige fotavtrykk.

De utarbeider rangeringen ved hjelp av et analysesystem som vurderer bedriften basert på 21 kriterier, fordelt på 4 områder: Miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.

Basert på selskapets poengsum får selskapet sin EcoVadis-medalje. Den høyeste rangeringen gir platina, etterfulgt av gull, sølv og bronse.

Kriteriene for medaljeoppnåelse pr. 1. januar 2023:

> Platina – topp 1 % (samlet poengsum mellom 75 og 100)
> Gull – topp 5 % (samlet poengsum mellom 67 og 74)
> Sølv – topp 25 % (samlet poengsum mellom 56 og 66)
> Bronse – topp 50 % (total poengsum mellom 47 og 55)


Rice fields on terraced of Mu Cang Chai, YenBai, Vietnam - Ecovadis - Wittusen & Jensen


Strenge krav til leverandører

Vi utfordrer våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og sine produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Ved å utfordre våre leverandører, samt få inn nye leverandører som er gode på miljø og bærekraft, kan vi tilby våre kunder et stort miljøvennlig produktspekter.

I tillegg til vårt medlemskap i Etisk handel Norge hjelper samarbeidet med EcoVadis oss med å sette strenge miljøkrav til våre leverandørers produkter og produksjonsprosesser, noe som fører til en bedre kontroll og sporbarhet i leverandørkjeden.