Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Blomstereng - MiljøvalgBlomstereng - Miljøvalg

Miljøfokus ved valg av leverandører

Wittusen & Jensen er en stor innkjøper av kontor- og forbruksvarer, profil- og gaveartikler og grafiske tjenester. Derfor er vi opptatte av å velge bærekraftige leverandører, både i Norge og utland.

Vi utfordrer våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og sine produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Ved å utfordre våre leverandører, samt få inn nye leverandører som er gode på miljø og bærekraft, kan vi tilby våre kunder et stort miljøvennlig produktspekter.

Gjennom vårt medlemskap i Etisk handel Norge forplikter vi oss til å sette strenge miljøkrav til våre leverandørers produkter og produksjonsprosesser, noe som fører til en bedre kontroll og sporbarhet i leverandørkjeden.


Gutt i dress med post-it-lapper


Kontor- og forbruksvarer

Vi tilbyr et bredt produktspekter av bærekraftig forbruksmateriell innenfor renhold, hygiene, pleie, emballasje og catering. Våre leverandører er opptatte av å drive bærekraftig og å minimere belastingen på miljøet, og har derfor en rekke produkter som er svanemerket og FSC®-sertifisert.

Med all diskusjonen rundt plast ønsker vi i stedet å tilby våre kunder andre løsninger. For eksempel har vi bærekraftige engangsprodukter i alternative materialer, som bionedbrytbart og komposterbart papir, bagasse av sukkerrør, palmeblader og tre.


Tatovert mann i skjorte og slips


Grafiske tjenester

Produksjonen av en trykksak har gjennom alle faser av produksjonen en rekke miljøkonsekvenser. Vi bruker svanemerkete trykkerier som oppfyller miljømerkingskrav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer, og de dokumenterer avfallsproduksjon og utslipp.

Hvilket papir som benyttes er ofte sett på som det viktigste i vurderingen av om en trykksak er “miljøvennlig”. En miljøvurdering av papir tar hensyn til om råvarene kommer fra bærekraftig skogbruk, men også energiforbuk ved papirproduksjon blir vurdert. Med bærekraftig skogbruk menes at det ikke tas mer trevirke fra skogen enn det som naturlig kan vokse opp igjen.


Dame i regnvær med vrengt paraply


Profil- og gaveartikler

Alle våre leverandører innen profileringsartikler og firmagaver kan tilby alternative løsninger som er mer bærekraftige. Det kan eksempelvis være produkter laget av bambus eller solcelledrevne elektronikkprodukter, svanemerkete tekstiler eller Fair Trade-sertifiserte produkter.

Vi hjelper deg gjerne med å gjøre et grønnere valg neste gang du skal kjøpe produkter.


Grønn budbil


Grønn distribusjon

Vi distribuerer våre varer i samarbeid med Posten og Bring. Vi har valgt Posten og Bring fordi de har høy leveringspresisjon og ligger langt fremme i sitt arbeid med bærekraftige løsninger.

Bring har en visjon om å være markedets grønneste logistikkleverandør og har jobbet målrettet med å redusere klimaavtrykket sitt i mange år. Deres fossilfrie kjøretøypark består av alt fra små el-traller til store el-lastebiler, samt flere biogasskjøretøy. I tillegg har flere av deres terminaler solcellepaneler som produserer fornybar energi.

Bring har som mål å levere utslippsfritt i 40 nordiske byer – både gjennom å bytte ut fossile kjøretøy, og ved å utvikle nye konsepter for å levere pakker og post. Et helelektrisk distribusjonspunkt på Filipstad i Oslo sikrer for eksempel at all pakkelevering innenfor ring 2 vil skje med elektriske kjøretøy.

I tillegg bruker Posten og Bring smarte pallestativer som gjør at man kan stable dobbelt, og dermed unngå å frakte luft

Å frakte pakker og gods mest mulig smart og effektivt er viktig for å få ned utslippene. Vi samarbeider tett med Bring for å sende varer så optimalt som mulig, slik at nullutslippsbiler kan benyttes. Posten og Bring er også blant Nordens største togbrukere, og flytter stadig mer gods over på skinner.

I våre leveranser er transport av varer fra leverandør til kunde den største miljøsynderen. Vi har derfor fokus på en grønnere transport til våre kunder ved at vi samler flere leveranser i hver bil og har 1-2 faste dager for levering, i stedet for daglig utkjøring. Vi tilbyr faste leveringsdager til alle våre kunder, og vi tilbyr også våre kunder et eget miljøregnskap for transport.