Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Gutter som trekker i tau sammen - FNs bærekraftsmålGutter som trekker i tau sammen - FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

For å sikre bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe innen tre områder:

> Klima og miljø
> Økonomi
> Sosiale forhold

Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.


FNs bærekraftsmål


Våre hovedmål

FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 delmål. Wittusen & Jensen har valgt å fokusere på utvalgte mål.


Bærekraftsmål nr 12

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

“Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.”

Wittusen & Jensen vil utfordre våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.


FNs bærekraftsmål nr 17

17: Samarbeid for å nå målene

“Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.”

Wittusen & Jensen har samarbeidet med Office Depot i mange år. Samarbeidet gjelder kunder og produkter, og ikke minst miljø, bærekraft og etisk handel. Office Depot er en global aktør som med sin erfaring fra andre land kan bistå oss i å ta med oss globale perspektiver inn i vårt lokale arbeid innen miljø. Gjennom dette samarbeidet er fokus på å levere et produktsortiment som skaper et så lite fotavtrykk på kloden som mulig. Det betyr at vi har fokus på effektive prosesser, forsterkning av satsingen på miljø og at vi har fokus på hvordan ressursene brukes best mulig.


Våre tilleggsmål

FNs bærekraftsmål nr 7

7: Ren energi for alle

“Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.”


FNs bærekraftsmål nr 8

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

“Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.”


FNs bærekraftsmål nr 13

13: Stoppe klimaendringene

“Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.”