Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Ryddig lager - Lean 5S

Øk effektiviteten med Lean 5S

Ved å ta i bruk Lean 5S på arbeidsplassen kan du øke flyteffektiviteten i bedriften, redusere kostnader og sløsing, øke kvaliteten på arbeidet og levere varer raskere til kunden.

Hva er Lean 5S?

> Lean er en av verdens mest anerkjente filosofier for kontinuerlig forbedring.

> Lean er en driftsstrategi hvor medarbeidere involveres for å redusere sløsing, redusere variasjon og skape flyt i prosessene.

> 5S er grunnpilaren i Lean og den universelle metoden gir en oversiktlig og ryddig arbeidsplass.

> “En plass for alt og alt på sin plass!”Kontorpult før og etter Lean 5S


Hvorfor Lean 5s?

Lean 5S gir din virksomhet flere fordeler:

1. Økt flyteffektivitet med færre stopp.

2. Reduserte kostnader ved mindre tidsbruk fordi rett vare er på rett sted til rett tid.

3. Raskere levering til kunden med mindre sløsing og mer tid til verdiskapende aktiviteter.

4. Bedre kvalitet på arbeid ved at avvik blir raskere synlig.

5. 5S støtter helse, miljø og sikkerhet fordi det er ryddig og rent til enhver tid.

6. Økt medarbeiderengasjement (eierskapsfølelse, økt sikkerhet, synlige måltall).


5S er en grunnforutsetning for god drift

Tabell med 5S grunnforutsetninger


1. Sortere

Skille det nødvendige fra det unødvendige.
Organiser arbeids­plassen ved å fjerne materiell som ikke er nødvendig for produksjon på kort sikt. Identifiser unødvendig ­materiell. Merk elementene, flytt til sentralt område for ­omplassering, avhending eller gjenvinning.

Sortering fører ofte til mer plass, og ­reduserer unødvendig verktøy, skrap og overflødig ­materiale. Ansatte bruker mindre tid på å lete etter ting – produktiviteten forbedres.


Verktøy før og etter Lean 5S


2. Systematisere

En plass for alt og alt på sin plass.

Opprett effektive lagringsmetoder:
> Plasser gjenstander slik at de er enkle å bruke og raske å finne.
> Merk gjenstandene slik at de er enkle å finne – og enkle å legge tilbake på rett plass.

Systematiseringen omfatter:
> Mal gulv og definer soner.
> Merk de riktige oppbevaringsstedene.
> Skissér arbeidsområder.
> Lag “skyggeverktøy”
> Installér modulære hyller og skap.

Å holde gjenstander på rett sted skaper orden og plass. Etiketter, farger og ­skisser gir visuell ­forsterkning. Å holde nødvendige gjenstander i nærheten minimerer bevegelse.


Lean 5S på lager


3. Skinne

Hold det rent!

Arbeidsplassen må være ren og ryddig til enhver tid. Rengjøring bør være en del av det daglige arbeidet, ikke en sporadisk aktivitet som gjøres når arbeidsplassen blir for rotete.

Sett opp og bruk en arbeidsliste som viser:
> Hvem som rydder hvilket område.
> Når rengjøringsaktiviteter skal gjennomføres.
> Hvor lang tid kreves for disse aktivitetene.

På en ryddig arbeidsplass vil problemer (lekkasjer, vibrasjoner, sammenbrudd, feil) lettere bli oppdaget og raskere løst.


Kontorpult før og etter Lean 5S


4. Standardisere

Standard arbeidsrutiner sikrer at det er lett å utføre arbeidsoppgaven riktig – og gir grunnlag for forbedring.

Standardisering har som mål å opprettholde de tre første S-ene ved å definere en konsistent og standardisert prosess som blir grunnlaget for videre forbedringer.

Standardiser arbeidsrutiner. Bruk prinsipper for visualisering: sjekklister, diagram og bilder.

Standarder sikrer at endringer blir naturlig og konsekvent atferd. Standarder definerer grunnlaget for fremtidige forbedringer.


Oppmerkede plasser på lager


5. Sikre

Sikre er et sett med tilnærminger for å opprettholde gevinstene fra de 5 S-ene og forbedre dem. Inspirer til engasjement rundt standardene med god opplæring. Gjennomgå rutiner og fremdrift.

Et formelt revisjonssystem sporer resultater og holder momentet oppe.


5S figur


Suksesskriterier 5S

> Ha disiplin til å gjennomføre jobben
> Involver medarbeiderne
> Sett av nok tid
> Gjennomfør på alle arbeidsområder
> Bruk metoden i ledelsen
> Utfør revisjon jevnlig
> Følg opp arbeid kontinuerlig med bruk av tavle


Gulvmerking på lager


Produkter for å lykkes med Lean 5S

En 5S-prosess krever utstyr og ­materiell. Det er mange tilbydere av enkeltprodukter, men få har spesialisert ­sortimentet til denne prosessen. Wittusen & Jensen har det du trenger – slik at det er lett å skaffe når du trenger det.

Vi bistår gjerne med befaring, ­kompetanse og gode tilbud. Vi har et bredt utvalg av produkter som hjelper deg med å strukturere arbeidsplassen. Under ser du noen av våre anbefalinger.


Kurs

Ønsker du skreddersydde kurs for din bedrift kan vi tilby dette via vår samarbeidspartner Madisa Consulting AS. Kurset kan leveres i mange forskjellige former tilpasset deres behov.

Logo Madisa Consulting


Vil du vite mer om Lean 5S?

Ønsker du mer informasjon om hvorfor Lean 5S vil lønne seg for din bedrift?