Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Gutt med ropert - ÅpenhetslovenGutt med ropert - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Wittusen & Jensen jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden.

Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i vår Policy for bærekraftig forretningspraksis – våre etiske retningslinjer.

En menneskerettslov for næringslivet

Wittusen & Jensen stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre.

Som flere års medlem av Etisk handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede.


OECD-modell

OECDs RETNINGSLINJER: En aktsomhetsvurdering er en risikoanalyse for å kartlegge bedriftens negative konsekvenser av sin virksomhet, for så å iverksette forebyggende tiltak.


Vårt kvalifiseringsnivå hos Etisk Handel Norge tilfredsstiller lovkravet i åpenhetsloven gjeldene fra 1. juli 2022.

I møte med kunder er det stort fokus på etisk handel, både fra oss og fra kundene. Dette er en naturlig del av samtalen med kunden. Vi samarbeider med ulike leverandører, og har samkjørt våre prosesser.

Vi identifiserer risiko for faktisk negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø. Dette gjøres ved å;

a) Danne seg et overordnet risikobilde.
b) Prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn.

Når vi vet mer om hvordan Wittusen & Jensen er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø skal vi;

c) Avgjøre riktig respons.
d) Lage tiltak (sammen med leverandør).

Wittusen & Jensen kommuniserer offentlig rundt vårt arbeid med bærekraft gjennom vår hjemmeside, miljøbrosjyre, sosiale medier og rapportering til Etisk handel Norge.

Wittusen & Jensen har publisert «Policy for bærekraftig forretningspraksis»«Årsrapport 2023 Etisk handel Norge» og «Miljøbrosjyre» på våre hjemmesider for å vise vår åpenhet rundt hva vi gjør av tiltak knyttet til bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetskriteriene som er sentrale i Åpenhetsloven er også gjengitt på våre hjemmesider.