Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
ResirkuleringssymbolResirkuleringssymbol

Våre miljømerker

Miljømerker skal sammenfatte miljøinformasjon og gjøre det enklere for forbrukerne å ta bra valg.

Det du kjøper i butikken har allerede en lang reise bak seg, fra råvare via fabrikk og til butikkhylla du plukker den fra. Reisen er heller ikke slutt ved at du kjøper produktet – nå skal du bruke det en stund, og deretter kommer neste fase, som er gjenbruk eller avfall. På hvert eneste stoppested på reisen belaster produksjonen miljøet på forskjellige måter.

Merkefloraen av miljøvennlige og bærekraftige produkter er enorm, og det er lett å gå seg vill. Det er forskjell på merker som stiller krav til hele livssyklusen til produktet, de som oppfyller et minstekrav innen et eller flere faser av produksjonen, til returordninger og sertifiseringer.

Miljømerker

Livssyklusbaserte miljømerker som også beskrives som type-I (mulitikrav) og 3. parts miljømerker er det merket som viser hvilke produkter som helhetlig sett er de beste miljøvalget og på produkter som er best på miljø og bærekraft gjennom hele livsløpet. Det er det ikke mange merker som gjør, kun noen få som Svanemerket i Norge/Norden og tilsvarende merker i andre land. (Se www.globalecolabelling.net for global oversikt over alle slike merker i alle land.)


Logo Svanemerket

Svanemerket

Svanemerket er Nordens offisielle og mest kjente miljømerke, og er støttet av myndighetene i alle de nordiske landene. Det er en troverdig og uavhengig tredjepartssertifisering, som gir virksomheter dokumentasjon på at deres produkter er blant de beste på miljø.


Logo Ecolabel

EU-ecolabel (Blomsten)

Blomsten er det felles europeiske miljømerket. Opprettet av EU-kommisjonen, og er et tilsvarende miljømerke som Svanen. Mens Svanen er nordisk, gjelder Blomsten hele Europa – men de to merkeordningene har et nært samarbeid. Norges samarbeid med merkeordningen Blomsten er en del av EØS avtalen. Miljømerking har ansvar for Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.


Logo Blue Angel

Blaue Engel

Blaue Engel er det tyske miljømerkeordning som har hovedvekt på resirkulering. Dette var den første miljømerkeordningen som ble etablert for 25 år siden. Det er de tyske myndighetene som setter kravene, og det er sertifiseringsinstitusjonen RAL som godkjenner. Man kan få godkjent både produkter og prosessene bak produktene.


Logo Bra Miljöval

Bra-Miljöval

Den Svenska Naturskyddsföreningen startet med miljømerking i 1987, og har flere tusen produkter som er innenfor de krav som stilles til deres Bra-Miljöval-merke.


Logo GOTS

Global Organic Textile Standard – GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.


Andre miljømerker og miljøordninger

Andre miljømerker oppfyller gjerne et minstekrav innen et eller flere faser av produksjonen. Disse kalles gjerne Type I-lik / Råvaremerker og oppnås ved at produktet kan dokumenteres å ha en prestasjon som oppnår ett minstekrav. For eksempel ett energieffektivitetskrav, eller sektor-spesifikke merker, som for eksempel sertifisering av bærekraftig uttak av skog.


Logo FSC

Forrest Stewardship Council – FSC

FSC er et internasjonalt organ som ble dannet 1993 på initiativ fra miljøbevegelsen, skogsnæringen, urbefolkninger og miljømerkingsorganisasjoner fra 25 land. Målet er å virke for et langsiktig og bærekraftig skogbruk i alle deler av verden. FSC fastsetter generelle regler for skogbruk og godkjenner bedrifter, utfører kontroll m.m.


Logo PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – PEFC

PEFC er verdens største sertifisering for bærekraftig drevet skog. Ordningen finnes i hele verden og er en ren råvaremerking.


Logo Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade er en merkeordning for bærekraftig produksjon og handel. Merket beviser at råvareproduserende bønder og arbeidere har fått bedre handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk.


Logo Debio

Debio

Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet. Mest kjent av våre merker er det grønne Ø-merket. I tillegg godkjenner vi for bærekraft-merket, Demeter-merket, samt valørmerkene i bronse, sølv og gull.


Logo Energy Star

Energy star

Energy star er en merkeordning som ble startet av de amerikanske miljøvernmyndighetene, men som er i ferd med å innta EU. Merket finnes på energieffektivt kontorutstyr, datamaskiner, monitorer, bygningsmaterialer og VVS-utstyr.


Logo CE

CE-merket

Den europeiske merkeordningen Communauté Européenne kjenner vi som CE-merket her i Norge. Det er et myndighetspålagt sikkerhetsmerke som alle leker, byggevarer, elektriske og elektroniske produkter som selges i EØS-området må ha. CE-merket skal sikre at verken menneskers sikkerhet og helse eller miljøet skal ta skade av produktet.


Logo NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sin merkeordning merker produkter som gir minimal risiko for helsemessige plager. Kriteriene er spesielt tilpasset for å unngå helseplager for personer med allergier, astma og andre overfølsomhetsreaksjoner.


Logo OekoTex

Oekotex

Oekotex er et kvalitetsmerke som tekstilbransjen utformet på 1990-tallet. Oekotex-merket, også kalt Trygge Tekstiler, står på tekstiler som ikke inneholde allergi- eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser og mer. Både råvarer, halvfabrikata og ferdige tekstilprodukter Oekotex-merkes. Du finner merket på klær, håndklær og sengetøy.


Returordninger

Alle bedrifter og produsenter som sender emballasje ut på det norske markedet er pliktig å være medlem i en godkjent returselskap for den eller de emballasjetypene de bruker.


Logo Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge

Wittusen & Jensen er både vanlig medlem – og kontrollmedlem i Grønt Punkt. Kontrollmedlem innebærer også at vi påser/pålegger at våre leverandører også er tilsluttet ordningen. Grønt Punkt medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.


Logo Franzefoss

Franzefoss

I samarbeid med Franzefoss sørger vi for retur og forsvarlig håndtering av alt vårt avfall, også elektronikkavfall. Franzefoss leverer bærekraftige løsninger for avfallshåndtering og gjenvinning, og de håndterer alle typer avfall. Franzefoss er opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede.


Kilder: Svanemerket, Forbrukerrådet