Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Dame med munnbindDame med munnbind

Nyttig informasjon om munnbind og masker

Det finnes ulike former for munnbind og masker på markedet. Vet du egentlig forskjellen på medisinske munnbind, tøymunnbind og åndedrettsvern?

Bruk av munnbind og masker kan ikke erstatte andre grunnleggende smittevernråd som god hygiene og å holde avstand, men det kan være et nyttig supplement i situasjoner hvor det er høyt smittepress.

Å holde minst én meter avstand til andre er fremdeles viktigst, da avstand beskytter bedre mot smittespredning enn munnbind. Bruk av munnbind i befolkningen reduserer risikoen for spredning med cirka 40 %. Til sammenligning reduseres risikoen for smittespredning når vi holder minst én meter avstand til hverandre med cirka 80 %.

Hvem bør bruke munnbind og masker?

Myndighetene anbefaler også at munnbind brukes i følgende situasjoner:

I situasjoner med økt eller høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, anbefales munnbind som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg.

Nasjonalt er det i forskrift gitt påbud om munnbind for personer i karantene som må bruke offentlig transport og anbefalinger i forbindelse med karantene og isolering.

Utenom slike tilfeller er det den enkelte kommune som gir påbud eller anbefaling om bruk av munnbind. På nettsiden til kommunen du oppholder deg i, eller skal reise til, finnes det informasjon om bruk av munnbind der.

Anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder. Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år, da det hos små barn øker risikoen for å hindre fri pust. Det er også voksne som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det er derfor viktig å respektere at ikke alle har på seg munnbind.


Lege med munnbind


Hvilke typer munnbind og masker finnes det?

Både engangsmunnbind og gjenbrukbare ansiktsmasker kan benyttes. Det finnes både medisinske (type I, type II og type IIR) og ikke-medisinske munnbind (tøymunnbind). Det bør brukes munnbind av typen medisinske munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind i det offentlige rom.

Medisinsk munnbind av type I

Ment for bruk i det offentlige rom. Disse anbefales vanligvis til bruk for pasienter eller andre som kan være smittsomme, men er ikke ment for helsepersonell. Munnbind av type I har en bakteriefiltreringseffekt på minst 95%.

Medisinsk munnbind av type II og IIR

Omtales også som kirurgiske munnbind. Disse benyttes av helsepersonell. Det som skiller type II fra type I er i hovedsak bakteriefiltreringseffektiviteten. Type II og type IIR har en bakteriefiltreringseffekt på minst 98%, som er høyere enn type I.

Type II og type IIR er like, bortsett fra at type IIR er sprutbehandlet, slik at den er væskeavvisende.Dame med munnbind på flyplass


Ikke-medisinske munnbind (tøymunnbind/ansiktsmasker)

Tøymunnbind defineres som ikke-medisinske munnbind, og er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller andre vaskbare materialer. Det er ikke knyttet standarder eller annet lovverk til produksjon av ikke-medisinske munnbind, men dersom du vil bruke tøymunnbind anbefales det å bruke noen som har en dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler.

WHO har laget en video med tips om hvordan du kan sy ditt eget munnbind.

Ønsker du spesialdesignede ansiktsmasker i ditt firmas profil? Wittusen & Jensen hjelper deg med tøymunnbind med logotrykk eller heldekor.


Dame med åndedrettsmaske


Åndedrettsvern

En åndedrettsmaske tetter bedre rundt ansiktet enn et munnbind. Åndedrettsmasker kalles også for støvmasker, og de kan ha ventil. Det finnes flere ulike former for åndedrettsvern. De enkleste variantene er halvmasker i filtrerende materiale, med eller uten ventil, som dekker både munn, nese og hake. Disse beskytter gjerne mot giftfrie, og lavt til middels giftige stoffer, både faste og flytende aerosoler, og mot støv fra gips, plast, glassfiber og aluminium.

Det finnes også mer avanserte halvmasker med filterventil som kan skiftes ut, og også helmasker som i tillegg dekker øynene, samt helmasker med tilførsel av luft.

Åndedrettsvern brukes i ulike sammenhenger, både for å beskytte mot smitte, men også for å beskytte mot støv og forurensning. Filtrerende åndedrettsmasker er perfekte til bruk i konstruksjon og tekstilarbeid, jordbruk og hagebruk. De er i likhet med munnbind underlagt krav og klassifisering i henhold til standarder. Noen åndedrettsmasker er beregnet for engangsbruk, mens andre kan brukes flere ganger.

Visir

Visir er en effektiv øye- og ansiktsbeskyttelse. Bruk av visir reduserer smitterisiko ved sprut og dråpesmitte, og kan være et fint supplement til munnbind og masker.Lege med visir


Korrekt hygiene ved bruk av munnbind og masker

Munnbind oppleves ofte som ubehagelige å ha på, og som regel vil personer som har munnbind på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbindet og rengjør hendene dersom du gjør det. Unngå dessuten å berøre forsiden på munnbindet og deretter øyne eller ansikt. Vask av hender må gjennomføres før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.


Smittevernregler

SMITTEVERNREGLER: Disse generelle smittevernrådene gjelder selv om du bruker munnbind eller maske.


Både medisinske munnbind og tøymunnbind har begrenset effekt og levetid, og de kan gå ut på dato. Et munnbind må byttes med jevne mellomrom, for eksempel hvis det har blitt fuktig eller tilsølt. Dersom du skal spise eller drikke må du ta munnbindet av, vaske hendene, og så ta på nytt eller vasket munnbind. Du kan ikke spise med munnbindet på haken eller hengende fra det ene øret.

Medisinske munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom du har tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.

Tøymunnbind skal ikke tas på igjen før de er vasket. De kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.


Bruksanvisning munnbind


Korrekt bruk av medisinsk munnbind

 1. Rengjør hendene før du tar på munnbind.
 2. Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Munnbind skal alltid ha den fargede siden ut.
 4. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp og ned.
 5. Bruk munnbind type I (type II skal forbeholdes helsetjenesten).
 6. Bruk hvert munnbind bare én gang.
 7. Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise e.l.
 8. Kast det brukte munnbindet i en vanlig søppelbøtte med én gang du tar det av.
 9. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Korrekt bruk av tøymunnbind

 1. Rengjør hendene før du tar på tøymunnbindet.
 2. Påse at tøymunnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bytt til rent tøymunnbind dersom det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 4. Rengjør hendene etter du tar av eller berører tøymunnbindet.
 5. Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.
 6. Vask tøymunnbind på 60 grader mellom hvert bruk.