Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
LysstoffrørLysstoffrør

Lysrør med kvikksølv blir forbudt

EU har vedtatt forbud mot lyskilder som inneholder kvikksølv. Mange av disse lyskildene er blant de vanligste lysrørene og sparelampene vi har både hjemme og på arbeidsplassen. Hva betyr det for deg som fortsatt har lamper med tradisjonelle lysrør?

Vedtaket om å fase ut kvikksølvholdige lyskilder gjelder for alle EU- og EØS-land. I løpet av 2023 blir det forbudt både å produsere og importere flere typer lyspærer og lysrør. Det betyr at butikkene etter hvert vil gå tomme og disse produktene vil bli umulig å oppdrive.

Nytt EU-direktiv

Bakgrunnen for å fase ut kvikksølvholdige lysstoffrør, lysrør i ringform og kompaktlysrør er det såkalte Restrictions on Hazardous Substances (RoHS)-direktivet om «avgrensing av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr». RoHS-direktivet er en del av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft og ambisjon om nullforurensing.

Kvikksølv er både helse- og miljøskadelig, og har lenge vært forbudt i flere elektriske og elektroniske produkter. I 2012 ble det slutt på glødepærer i EU for å få ned strømforbruket, og nå blir flere tradisjonelle lyskilder forbudt i løpet av 2023. Flere av disse kvikksølvholdige lyskildene har vært midlertidig unntatt EU-direktivet fordi det ikke har vært bra nok alternativer på markedet. Men i dag finnes det mange gode, kvikksølvfrie LED-alternativer, som i tillegg er langt mer energieffektive.

Som et resultat av denne utviklingen har EU nå kommet med tidsfrister for utfasing av tradisjonelle kompaktlysrør og lysstoffrør.


Lysstoffrør

FORBYS: Lysstoffrør med kvikksølv fases ut fra februar 2023.


Skadelig for helse og miljø

Kvikksølv består av flere kjemiske forbindelser som alle er svært skadelige. Kvikksølv kan skade utviklingen av foster og barn, nervesystemet og flere organer.

Det tar lang tid for de kjemiske forbindelsene i kvikksølv å brytes ned, både i dyr og miljø. Det gjør at kvikksølv beveger seg oppover i næringskjeden, og dermed har en lang påvirkning på både miljø og helse.

Miljøet spares for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften nå forsvinner fra markedet. EU anslår at det nye forbudet vil hindre om lag 2000 kilo kvikksølv å slippe ut på det europeiske markedet – hvert år!

Lyskilder som fases ut i 2023

Utfasingen av lyskilder vil skje gradvis. Allerede fra februar 2023 blir det forbudt både å produsere og innføre lysrør i ringform, samt kompaktlysrør med «plug-in»-sokkel, til EU- og EØS-land. Lysstoffrør av typen T5 og T8, som mange har i taket på arbeidsplassen eller over kjøkkenbenken, blir forbudt fra august.

Det nye forbudet gjelder disse lysrørene:

> T2-lysrør (februar 2023)
> T12-lysrør (februar 2023)
> Kompaktlysrør (CFL) (februar 2023)
> T5-lysrør (august 2023)
> T8-lysrør (august 2023)

Det er ikke bare lysstoffrør som skal utfases i løpet av året. Også alle halogenstifter blir forbudt å produsere og importere. Halogenstifter som G4, GY6, 35 og G9, som blant annet sitter i små bordlamper og lignende, forsvinner i september. Disse fases ut selv om de ikke inneholder kvikksølv, fordi de ikke oppfyller nye krav til økodesign og ikke er energieffektive nok. Her er det EUs økodesigndirektiv som slår inn.


Lyspærer og lysrør

ERSTATNINGER: Det finnes LED-alternativer for lyskildene som blir forbudt, så man skal i prinsippet slippe å måtte bytte lamper.


Fortsatt mulig å få tak i

Forhandlere og butikker har lov til å selge ut det de har liggende på lager av allerede importerte varer, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene begynner å gjelde.

Det er fortsatt lov å bruke dine gamle lysstoffrør helt til de går. Så lenge lysrørene er hele er det ikke farlig å bruke de du allerede har, det er først hvis et lysrør knuser at du må være forsiktig. Når du skal kaste lysrør er det dessuten viktig at de leveres til et godkjent mottak for spesialavfall (EE-avfall).

LED-erstatninger

I dag finnes det LED-alternativer for alle lyskildene som blir forbudt, så man skal i prinsippet slippe å måtte bytte lamper. Du skal kunne finne gode erstatningsprodukter som skal passe til de gamle lampene.

Men vær obs på at det å oppgradere eldre lysstoffrørlamper med nye LED-rør kan by på utfordringer. Det er ikke sikkert at de nye lyskildene er kompatible med alle komponentene i de gamle lampene. Det er derfor lurt å forhøre seg med produsenten, eller kontakte en elektriker som kan klargjøre lampene for LED-lys.

Eldre lamper har ofte slitte deler eller elektroniske komponenter som er så skjøre at mindre endringer i spenningsnivået lett kan føre til ødeleggelse. Noe som også øker brannfaren. Disse lampene bør uansett skiftes ut for sikkerhetens skyld.

For mange betyr dette kanskje en stor utskiftning av lamper i løpet av det kommende året. Men denne utskiftingen vil ha en dobbel effekt på miljøet, siden det også betyr en energisparing på opptil 40-60 prosent på belysningen.Kilder: Miljødirektoratet, EnergiNytt, Drammen Live 24, Huseierne, Vi i Villa, Tek.no