Hopp til sideinnhold
Wittusen & JensenWittusen & Jensen
Johs Olsen kjøper Wittusen & JensenJohs Olsen kjøper Wittusen & Jensen

Johs Olsen kjøper Wittusen & Jensens grossistvirksomhet

Johs Olsen gjennom Johs Olsen Handel AS kjøper 100% av aksjene i WJ Business Partner.

Med denne transaksjonen tar Johs Olsen Handel et offensivt grep for å styrke sin tilstedeværelse i det sentrale østlandsområdet, og vil få en omsetning på godt over en milliard kroner. Dette gjør selskapet til markedets største norskeide grossist. Transaksjonen må godkjennes av konkurransemyndighetene.

WJ Business Partner AS er et av de mest tradisjonsrike selskapene innen engroshandel i Norge. Selskapet ble etablert i 1897, og hadde i 2021 en omsetning på 415 millioner kroner. Selskapet er familieeid. WJ BP har hovedkontor på Skullerud i Oslo og har hovedlager på Berger i Skedsmo, med til sammen 95 ansatte. De har to forretningsområder, forbruksmateriell og emballasje og profil og print. Selskapet selger i hele landet, men har en betydelig markedsposisjon og tyngde i Oslo, Innlandet og Viken som er selskapets hjemmemarked.

Johs Olsen Handel er nyopprettet og består av Norengros Johs Olsen AS. Selskapet med hovedkontor og logistikksenter på Gjøvik og 120 ansatte har historie tilbake til 1923 og er en ledende leverandør av forbruksvarer til offentlig og privat sektor i Oslo, Innlandet og deler av Viken. Selskapet har fem butikker, og omsatte for 651 millioner i 2021. Johs Olsen selger varer innen storhusholdning, emballasje og kontor- og datarekvisita. JO Handel eier også 50% av aksjene i Ødegaard Engros AS, som er lokalisert i Ålesund og omsatte for 491 MNOK i fjor innenfor de samme varegruppene i Midt-Norge. Både Johs Olsen og Ødegaard Engros er medlemmer i Norengros kjeden.

God markedsposisjon

Johs Olsen Handel vil få en konsolidert omsetning på 1,3 milliarder kroner etter transaksjonen. Som en del av transaksjonen kommer Wittusen & Jensen A/S inn på eiersiden som en minoritetsaksjonær.

Johs Olsen og Wittusen & Jensen passer svært godt sammen. De to selskapene får sammen en god markedsposisjon i det sentrale østlandsområdet, og dette danner et godt grunnlag for videre vekst. Sammen vil disse selskapene spille en nøkkelrolle i å drive grossistbransjen videre og kunne gi våre kunder enda bedre utvalg, service og priser.

Etter at transaksjonen er godkjent av konkurransemyndighetene venter en fase der vi skal lære hverandre å kjenne, før vi planlegger noen integrasjonsaktiviteter. Vi er innstilt på at dette skal ta noe tid. For selskapets ansatte og kunder vil derfor alt fortsette som før i den kommende tiden. Selskapene vil fortsette å operere under sine to respektive merkenavn, og kundene vil fortsatt forholde seg til den samme dyktige fagkonsulent, kundesenter, butikk og nettbutikk som i dag.

For spørsmål, kontakt:

Sven Erling Øversjøen
Driftsdirektør, WJ Business Partner
922 04 023

Bjørn Ola Børrestuen
Salgs- og markedsdirektør Forbruksmateriell og Emballasje, WJ Business Partner
465 09 818

Lasse Wold
Salgs- og markedssjef Profil og Print, WJ Business Partner
936 14 744


Johs Olsen kjøper Wittusen & Jensen

NY LEDELSE: Tomas Holmestad og Johannes Berger sammen med Peter Odd Jensen og Sven Erling Øversjøen.


Q&A

Q: Hvorfor gjennomføres denne transaksjonen?

A: Vi er overbevist om at Johs Olsen og WJ BP er en veldig god strategisk match. Sammen blir man en stor aktør i det sentrale østlandsområdet. Vi har delvis overlappende varesegmenter, der vi får økt kompetanse og innkjøpsmakt. I tillegg har vi områder der den ene er sterkere enn den andre, der vi kan dele beste praksis. Innen profil og print tilfører WJBP noe nytt. I tillegg er det like selskap med store muligheter for å ta ut synergier på tvers. WJBP har en logistikkstruktur på Berger som sammen med Johs Olsens lokasjon på Gjøvik bør kunne danne bransjens mest effektive og miljøvennlige verdikjede.

Q: Hva vil dette ha å si for leverandørene?

A: I denne første fasen vil selskapene fortsette å operere som i dag, slik at det vil være uforandret for leverandørene.

Q: Hvordan er strukturen i det nye eierselskapet?

A: Selskapet har ett normalt styre bestående av representanter for eierne. JO Holding, eid av Johannes Berger er klart majoritetseier. Johannes Berger er arbeidende styreformann og Tomas Holmestad er daglig leder i JO Holding.

Q: Hvem er leder i eierselskapet?

A: Johannes Berger er arbeidende styreleder. Tomas Holmestad er administrerende direktør.

Q: Hvem skal lede WJ BP?

A: Wittusen&Jensen BP vil fremover bli ledet av Sven Erling Øversjøen, som tar over som daglig leder etter Peter Jensen. Øversjøen vil også inngå i Johs Olsen Handel sin konsernledelse, som på daglig basis ledes av administrerende direktør Tomas Holmestad, som også har denne rollen i Johs Olsen.

Q: Vil konkurransetilsynet godkjenne dette?

A: Vi kan ikke forskuttere konkurransetilsynets behandling, men vi mener ikke at denne saken skal gi noen problemer fra et konkurranserettslig synspunkt.


Johannes Berger og Peter Odd Jensen i forhandlinger

OPPKJØP: Johannes Berger og Peter Odd Jensen i forhandlinger.